ČERVENCOVÝ KURZ S HORSEMANEM MILANEM KOVÁŘEM

3.7.- 6.7., 4 denní kurz

Feel to life, Feel to energii !   Když pracujete s
koňmi, musíte cítit život a cítit energii !

I.- Foal handling – Práce s hříbaty – First Touch.

Seznámení, Následování.

Doteky – Touching, Zvedání nohou. I.
ohlávka, Start vodění.

II.- Basic Horsemanship – Groundwork, Bezpečné ovládání koně ze země .

III.- Good Foundation – Základy jezdectví, kterým koně rozumí !

Gymnastika, Transformation-
přechody, změny. Soft Feel !

Kruhy, Figura osm.

Pozornost, Postupnost, Porozumění !

I.- Start Colts- Obsedání mladých koní – 4 dny. Preparation is everything! V
přípravě je vše !

Postupné získávání důvěry.