Vzpomínáme

 „Ti, které jsme s láskou uctívali, vlastně ani neumírají. Neusilují už o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, nic po nás nepožadují. A přece, kdykoli si na ně vzpomeneme, cítíme, že nám hledí do duše, že s námi cítí, že nás chápou, že schvalují nebo neschvalují naše počínání.

Edmund Husserl

Orbis Pictus (Olda) 

17.5.2000 – 12.2.2018

Princ

25.4.1991 – 2017

Smoking (Jurášek)

1991 – 2016

Orin

7.5.2001

Judith (Čudla) 

12.5.1998 – 7.9.2014

Merlin 9.3.2014

Cowley (Kulík) 

1.4.1997 – 15.5.2014

Madam Fly (Pepinka)

11.5.1991 – 12.5.2013

Fido

 3.6. 1995 – 2013

Lída (Liduška) 

15.1.2000 – 12.5.2012

Old Time (Oldinka) 

29.4.1991 – 2010

Egon (Egonek)

 1981 – 2009

Štěpán (Humi)

 28.8.1987 –14.8.2009

Luk (Lukýnek) 

1.1.1999